• świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • akt urodzenia dziecka
 • dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych

 Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu św.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

 

Dla rodziców chrzestnych: Obowiązki rodziców chrzestnych

Osoby które nie ukończyły w okresie szkolnym (czyli po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania) tzw. bliższego przygotowania do Sakramentu Małżeństwa (dotyczy osób z rocznika 1990 i dalej) proszone są o zgłoszenie się w Kancelarii Parafialnej co najmniej 7-8 miesięcy wcześniej przed planowanym terminem ślubu celem uzupełnienia brakującej katechizacji w tym zakresie {zobacz: Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa}.

Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed wyznaczonym terminem i przedstawiają następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu i bierzmowania (z datą nie przekraczającą trzech miesięcy)
 • świadectwa szkolne ukończenia katechezy (zakresu szkoły średniej lub zawodowej, gimnazjum ewentualnie Szkoły Podstawowej)
 • zaświadczenie z poradni rodzinnej o odbytych naukach
 • zaświadczenie ukończenia konferencji PREKANY lub rekolekcji dla narzeczonych
 • dane personalne świadków (powinni być pełnoletni oraz wierzący)
 • zaświadczenie o zawarciu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (w wypadku małżeństwa konkordatowego)

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza z parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w wybranej parafii. Ślub zawierany poza naszą parafią musi mieć tzw. delegację czyli zgodę Ks Proboszcza z parafii.

 

Bezpośrednie przygotowanie do Małżeństwa: Nauki dla narzeczonych

 • akt zgonu
 • poświadczenie ks kapelana o przyjętym WIATYKU lub informacja o ostatnio przyjętych sakramentach
 • jeśli zmarły jest z innej parafii rodzina (znajomi) powinna przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę i informację o zmarłym, który ma prawo do pogrzebu chrześcijańskiego
 • należy potwierdzić termin (dzień i godzinę) z zarządcą cmentarza

Episkopat Polski wydał wskazania dotyczące pogrzebu związanego z kremacją. Przypomniano w nim ,że Kościół zaleca grzebanie ciał zmarłych, a kremację jedynie dopuszcza. Stąd obrzędy pogrzebowe powinny odbywać się przed spaleniem ciała. Także Msza św. pogrzebowa powinna odbywać się przed spaleniem ciała. Złożenie urny w grobie lub w specjalnej ścianie jest tylko dopełnieniem uroczystości.

zob. Dekret zatwierdzający dla Polski obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok i załącznik z uwagami Kongregacji z dnia 7 lipca 2010r.

Cmentarz parafialny: Cmentarz grzebalny
Regulamin: Regulamin cmentarza grzebalnego