Osoby które nie ukończyły w okresie szkolnym (czyli po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania) tzw. bliższego przygotowania do Sakramentu Małżeństwa (dotyczy osób z rocznika 1990 i dalej) proszone są o zgłoszenie się w Kancelarii Parafialnej co najmniej 7-8 miesięcy wcześniej przed planowanym terminem ślubu celem uzupełnienia brakującej katechizacji w tym zakresie {zobacz: Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa}.

Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed wyznaczonym terminem i przedstawiają następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu i bierzmowania (z datą nie przekraczającą trzech miesięcy)
  • świadectwa szkolne ukończenia katechezy (zakresu szkoły średniej lub zawodowej, gimnazjum ewentualnie Szkoły Podstawowej)
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej o odbytych naukach
  • zaświadczenie ukończenia konferencji PREKANY lub rekolekcji dla narzeczonych
  • dane personalne świadków (powinni być pełnoletni oraz wierzący)
  • zaświadczenie o zawarciu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (w wypadku małżeństwa konkordatowego)

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza z parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w wybranej parafii. Ślub zawierany poza naszą parafią musi mieć tzw. delegację czyli zgodę Ks Proboszcza z parafii.

 

Bezpośrednie przygotowanie do Małżeństwa: Nauki dla narzeczonych