• akt zgonu
  • poświadczenie ks kapelana o przyjętym WIATYKU lub informacja o ostatnio przyjętych sakramentach
  • jeśli zmarły jest z innej parafii rodzina (znajomi) powinna przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę i informację o zmarłym, który ma prawo do pogrzebu chrześcijańskiego
  • należy potwierdzić termin (dzień i godzinę) z zarządcą cmentarza

Episkopat Polski wydał wskazania dotyczące pogrzebu związanego z kremacją. Przypomniano w nim ,że Kościół zaleca grzebanie ciał zmarłych, a kremację jedynie dopuszcza. Stąd obrzędy pogrzebowe powinny odbywać się przed spaleniem ciała. Także Msza św. pogrzebowa powinna odbywać się przed spaleniem ciała. Złożenie urny w grobie lub w specjalnej ścianie jest tylko dopełnieniem uroczystości.

zob. Dekret zatwierdzający dla Polski obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok i załącznik z uwagami Kongregacji z dnia 7 lipca 2010r.

Cmentarz parafialny: Cmentarz grzebalny
Regulamin: Regulamin cmentarza grzebalnego