Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Myszkowie.
 2. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od godz. 7.00 do zmroku.
 3. Należy uzyskać zgodę zarz ądcy cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.
  • pogrzeb,
  • ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
  • budowę nowego pomnika
  • remont pomnika, np.: naprawa bądź wymiana płyty, tablicy itp.
  • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie ( budowane bez zgody mogą być rozebrane.)
 4. Przy budowie nowego grobowca należy:
  • zachować linię sąsiednich grobów,
  • wywieźć ziemię z cmentarza w przypadku, gdy grób jest wymurowany wewnątrz.
 5. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni powszednie w porozumieniu z grabarzem.
 6. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza.
 7. Za pochowanie na cmentarzu (pokładne) i za wybudowanie pomnika itd. pobierane są opłaty.
 8. Zabrania się:
  • pozostawiania dzieci do lat siedmiu bez opieki;
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi, bez zgody zarządcy cmentarza,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zanieczyszczania cmentarza.
 9. Nieczystości – zwiędłe kwiaty, itp. składamy w miejscu do tego wyznaczonym.
 10. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego.