• świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • akt urodzenia dziecka
  • dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych

 Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu św.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

 

Dla rodziców chrzestnych: Obowiązki rodziców chrzestnych