W naszej parafii w miesiącu październiku oraz dzieci skupione w grupce Żywego Różańca  odmawiają modlitwę różańcową w kilku językach . W tym roku nauczyliśmy się odmawiać różaniec w języku angielskim, francuskim , niemieckim oraz po łacinie . Najbliższe plany to poszerzenie tej znajomości w tym roku o kolejne języki świata . W planie jest  np. modlitwa Zdrowaś Maryjo w języku Jezusa czyli po hebrajsku  . Niektóre teksty ,podaję tylko w transkrypcji na język polski, z powodu braku właściwej czcionki .

Oto ta modlitwa w różnych językach . Zachęcam do nauki . Przyda się , choćby  na wieczorny Apel Jasnogórski  w Częstochowie odmawiany wraz z pielgrzymami w cudownej Kaplicy Matki Bożej .

 

       Zdrowaś Maryjo, czyli "Pozdrowienie Anielskie"

 

  W  Języku angielskim  

 Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen


 

 

 

 A  tak się czyta :

 HAIL   MERY   FUL  OF   GREJS  DE  LORD IS  ŁIF  DI . BLEST   ART  DOŁ  EMONGST  ŁYMYN  END   BLEST   IS  DE  FRUT   OF   DAJ  ŁYM DŻISES.                 HOLI   MERY   MADER  OF   GOD    PREJ    FOR  AS   SINERS ,  NAŁ  END  ET  DE  AŁER   OF  AŁER   DEF.   EIMEN
 
 

                                                                                                     W  Języku francuskim  

 Je vous salue, Marie, pleine de grâce.  Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,  et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.                                                  Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.  Amen

  Tak się czyta  :

 Ży  wu  salu  Mari  plen  dy  Gras  ly   senier   et  awek   wu  wuzet    beni   ętr  tut   le    fam  e  Żezu  ly    frłi    dy   vo ętrej    es    beni .

Sęt   Mari   mer   dy   DiE   prije   pur   nu   powr    pecher  mętną e   a   le  r   de   notr    mor. Amen

W  Języku niemieckim

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jezus.                                               Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

 Tak się czyta:

 GEGRISET   ZAJST   DU   MARIJA   FOL   DER   GNADE    DER HER   YST   MIT  DIR DU    BIST   GEBENEDAJT    UNTE  DEN FRAŁEN   UND  GEBENEDAJT   YST  DI FRUCHT    DAJNES   LAIBES   JEZUS    HAJLIGE    MARIJA   MUTE    GOTES    BITE    FIR    UNS   DUNDER   JECT   UND DER  SZTUNDE  UNZERES   TODES .  AMEN

W  Języku łacińskim

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei,ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen

Tak się czyta:  

 AWE    MARIJA    GRACIJA    PLENA   DOMINUS    TEKUM    BENEDIKTA   TU  IN  MULIERIBUS   ET    BENEDIKTUS   FRUKTUS   WENTRISTUI  JEZUS

SANKTA   MARIJA  MATER  DEI  ORA   PRO   NOBIS    PEKKATORIBUS   NUNK   ET IN  HORA   MORTIS   NOSTRE .  AMEN

  W  Języku włoskim

 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesú.
Santa Maria, Madre di Dio,prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.Amen

Tak się czyta:

AWE   MARIJA   PIENA  DI  GRACJA  IL  SINIORE  E  KONTE  TU  SEJ  BENEDETTA FRA  LE  DONNE  BENADETTO   E  IL FRUTTO  DEL TUŁO  SENO DŻEZU.

SANTA  MARIJA   MADRE   DI   DIJO  PREGA   PER  NOJ  PEKKATORI  ADESSO        E  NEL   ORA   NOSTRA   MORTE   AMEN

                                                                                                        W języku hiszpańskim 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 Tak się czyta : 

 W  Języku rosyjskim


Радуйся, Мария, благодати полная!  Господь с Тобою;  благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных,  ныне и в час смерти нашей. Аминь.

 

Tak się czyta :

 Radujsja    Marije,  błagodati pałnaja    Gaspod  s  Toboju. Blagoslowiennaja  Ty meżdu    żenami, i  blagosloweń   plod  cziewa Twojego, Jisus.
Swiataja   Marija,   Matier   Bożija, moli o nas,   gresznych,   nynie  i w  czas   smerti  naszyj.  Amin

 

 

W  Języku HEBRAJSKIM  

 

Tak się czyta:

 SZALOM LACH MIRJAM MELAT HA  CHESED ADONAJ IMAH  BRUCHA  AT BANASZIM U WARUCH PIRI  BITNECH  JESZUA

MIRJAM HA KDOSZA EM HA  ELOHIM  HITPALELI BAADEJNU HA CHOTIM ATA UWISZAT  MOTEJNU.  AMEN


posłuchaj - śpiewa s.Agnieszka Wróblewska OP z Łotwy

 

 W  Języku słowackim

Tak się czyta :

 Zdrawas   Mária  milosti   pylná ,  Pán   s   tebou.   Pożehnaná   si  medzi  żenami   a   pożehnaný    je    plod   żivota   tvojho, Jeżisz.  

Svetá   Mária,   Matka   Bożia,  pros   za   nás   hriesznych   teraz   i   w hodinu   smyrti   naszej. Amen.

 

                                                                                                      W Języku węgierskim

 

Üdvözlégy Mária  Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

 

Tak się czyta : 

UdWEZLI MARIJA KEDZIELEMMEL TELIESZ  OZURWOL TEWELE  ALDOT WOĆ TEODOZNIOK KEZYT  ESZ  ALDOT O TE MIHETNEK  GYMILCZE  JEZUSZ.

OSYNIUK SZUS MARIO  ISZTENEK  SENT ONIUK   IMATKOZAL  LIRETUNK  BUSZOKIN  MUSZ ESZ HALA KURAJAN  AMEN

 

 W  Języku japońskim

 
Tak się czyta:

Megumi -afureru  sei Maria, Shu  wa  anata  to  tomo   ni  oraremasu.
Shu  wa   anata   wo   erabi,   shukufuku   shi,  anata   no   ko   Yesu   mo   shukufuku   saremashita.
Kami   no   haha,   sei   Maria, tsumibukai    watashitachi   no   tame  ni,
ima  mo, shi   wo    mukaeru   toki  mo,  inotte   kudasai.  Amen.

 

                                                                                                      W języku chińskim 

W  Języku greckim

 Tak się czyta:

HIERE  MARIA  KECHARITOMENI   O  KYRIOS  SINEMATISU  EŁLOGIMENIE SIMENI  TAKSI   DOMINE  DIMEKON   EŁLOGIMENOS O KARPOS  TIS KILIAS  SUS  O  ISSUS .  HAGIJA MARIA  TEOTOKE  PARAKALIJE  MASUS   AMARTOLUS  TORA  KESTINORA  TU  SANATUM  MAS. AMIN

 

    W  Języku brazylijskim

 Tak się czyta :

 AWE   MARYJA   SZEJA  DI  GRASA  U SENIOR  ESTERŻA  KOM  WOSKU  BENITA SOJS   WOS   ENTRI   AS  MULJERAS  I  BENITA   ERFRUTU  DU  WOSU  WENTRI  ŻEZUS .

SANTA   MARYJA   MAJ  DI   DEUS   ROGOJ   PUR  NOS   PEKADORIS   AGORA  I   NA  ORA   DI  NOSA   MORTI   AMEN.

  
W  Języku suahili

  Tak się czyta :

SALAMU   MARIA   UMEJAA   NEEMA   BWANA   YU   NAWE   UMEBARIKIWA KULIKO   WANAWAKE   WOTE   NA   JESU   MZAO   WA    TUMBO   LAKO

AMEBARIKIWA   MARIA   MTAKATIFU   MAMA   WA   MUNGU   UTUOMEBEE   SISI WAKOSE   FU   SASA   NA    SAA    YA   KUFA   KWETU.

 

                                                                                                      W  Języku arabskim

  السلام الملائكي
as-salaamu l-malaa'ikii

السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك   مباركة أنت في النساء  ومباركة ثمرة بطنك يسوع   يا قديسة مريم
يا والدة الله   صلي لأجلنا    نحن الخطأة الآن  وفي ساعة موتنا   آمين

  

Tak się czyta:

AS  SALAMU   ALAJKIJAA  MARIJAM   JA  MUMTALI  ATAN  NI MATAN  AR RABBU  MA AKI MUBAARAKATUN  ANTI  FIN N ISAAJ    ŁA  MUBAARAKATUN  TAMRATU        BATNIKI   JASUU.        JA KIDDIISATU   MARJAM.    JA  ŁAALIDATA  LLAAHI   SALLII  LI ADŻLINAA   NAHNU  IHATAA LAAN   ŁA   FISA ATI  MAŁTINAA.    AAMIIN


                                                                                                        W  Języku migowym 

 

Zobacz:    http://www.youtube.com/watch?v=qmh5WJdPNdU