Koła żywego różańca

 REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 1. Koło Różańca Świętego obejmuje 20 osób, które w pierwszą niedzielę miesiąca na wspólnym spotkaniu wymieniają między sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień odmawiając jedną dziesiątkę różańca (1 Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...) rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzy Żywą Różę, w której każdego dnia członkowie odmawiają cały różaniec.
 2. Grupie przewodniczy zelatorka, która ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątka różańca.
 3. Zelatorka dba, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, troszczy się o znalezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.
 4. Opiekę nad Różami sprawuje Proboszcz , który jest w stałym kontakcie z zelatorkami poszczególnych Róż. Zelatorka powinna przynajmniej raz w miesiącu skonsultować się z księdzem Moderatorem, by omówić bieżące problemy w funkcjonowaniu grupy modlitewnej i zapoznać się z problemami parafii i Kościoła, które trzeba omodlić.
 5. Poszczególne Róże w parafii nie działają na zasadzie konkurencji między sobą, ale w jedności i chrześcijańskiej miłości wspierając się wzajemnie i razem podejmują modlitwę np. przy wymianie tajemnic, czy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
 6. Róże mogą przygotować kilka razy w roku wspólne świętowania (np. opłatek, dzielenie się święconką wielkanocną, imieniny). Mogą też prenumerować czasopismo Różaniec, Rycerz Niepokalanej lub inne czasopisma w celu pogłębienia swojego życia duchowego.
 7. Tradycja Róż Różańcowych związana jest ściśle z dziełem misji. Róże od początku wspierały misjonarzy na całym świecie głównie modlitwą w intencji misji, a także ofiarami pieniężnymi. Róża może organizować zbiórki pieniężne w ramach swej grupy (w miarę możliwości i za zgodą członków), aby wspierać różne dzieła kościelne.
 8. Róże Różańcowe w parafii mają swój Różaniec procesyjny używany w czasie uroczystości parafialnych i w procesjach.

 

Spotkania róż i zmiana tajemnic odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.00

 

1 Róża – zelatorka: Antonina Chwastek    2 Róża – zelatorka: Maria Liwoch    3 Róża - zelatorka: Janina Gil 
 1. Kozacka Irena
 2. Gębka Jadwiga
 3. Kitala Wanda
 4. Wejner Wanda
 5. Sutor Marianna
 6. Dziuba Helena
 7. Wysocka Zofia
 8. Kułach Barbara
 9. Filipek Wanda
 10. Nowak Maria
 11. Salamon Wanda
 12. Ciuła Elżbieta
 13. Chmielewska Halina +
 14. Wysocka Janina
 15. Gruca Krystyna
 16. Smardzewska Zofia
 17. Gębka Teresa
 18. Chwastek Antonina
 19. Balcerowska Zofia
 
 1. Gębka Julianna
 2. Watoła Janina
 3. Jedynak Małgorzata
 4. Poznańska Janina
 5. Jegier Janina
 6. Miśta Krystyna
 7. Zwierzchowska Maria
 8. Liwoch Maria
 9. Stelmach Alina
 10. Ptaszek Adela
 11. Stelmach Małgorzata
 12. Parzniewska Janina
 13. Skowron Aurelia
 14. Jędrusiak Wanda
 15. Morawiec Elżbieta
 16. Kłosek Elżbieta
 17. Stelmach Zofia
 18. Zębik Mieczysława
 19. Czyż Maria
 
 1. Gil Janina
 2. Kowalska Ewa
 3. Kowalska Danuta
 4. Biała Maria
 5. Bugaj Jadwiga
 6. Musialik Aurelia
 7. Skorek Józefa
 8. Puklicka Janina
 9. Kardach Antonina
 10. Niedbała Alfreda
 11. Wojdyło Daniela
 12. Merta Helena
 13. Piecuch Maria
 14. Kitala Irena
 15. Rosik Anna
 16. Rabenda Danuta
 17. Bielak Maria
 18. Gryl Rozalia
 19. Nowak Zofia
 20. Sławczyk Sabina

 

4. Dziecięce Koło Różańcowe oraz rodzice modlący się za swoje dzieci: Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.00