RAMOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH MOŻE ULEC ZMIANIE!!!
PROSZĘ SPRAWDZIĆ Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM!!!

     1   MAJA  -   ŚRODA   -  DO M. BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

   17.00   - O BŁOG BOŻE , ŚWIATŁO DUCHA ŚW W ROZEZNANIU WOLI BOŻEJ DLA ARTURA

            - O ZDROWIE I POTRZEBNE ŁASKI DLA BEATY SAMULAK

            - O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO  I  POMOC W EGZAMINACH  DLA MATURZYSTÓW

            +  HELENĘ DZIUBA  – OD KIEROWNICTWA I  KOLEGÓW SYNA Z FIRMY SERIX

            +  MARIANNĘ SUTOR – OD SĄSIADÓW Z UL. JEDWABNEJ

            +  WANDĘ  FILIPEK –OD SĄSIADÓW JOLANTY I  JAROSŁAWA  MATYJÓW

            +  MARIANA NOWAK – OD JERZEGO ŁOZIŃSKIEGO Z ŻONĄ  

            +  KACPRA GALA – OD SIOSTRY ELŻBIETY Z RODZINĄ 

            +  ZOFIĘ SKOREK –OD SZWAGRA HOMIKA Z RODZINĄ    

            +  TERESĘ  NOWAK – OD IWONY KOTYL Z RODZ

            +  BOLESŁAWA MORAWIEC – OD WNUKA ARTURA

            +  WŁADYSŁAWA ZIMNEGO –OD MIROSŁAWY I  ZDZISŁAWA BALIŃSKICH Z RODZ

            +  JÓZEFĘ SZCZEPAŃCZYK –OD  BEATY MUSIALIK Z RODZINĄ

            +  ALFREDĘ STELMACH –OD ZAKŁADU POGRZEBOWEGO LILIA 

            +  ZOFIĘ OZGA –OD SĄSIADÓW GIEWOŃ

            +  JANA ŻAKA –OD SĄSIADÓW PIECUCHÓW I TERESY BUZOŃ

            +  DOROTĘ GRABIŃSKĄ  - OD LIDII WACH

      2     MAJA     - CZWARTEK   

   17.00  +  ZYGMUNTA, JÓZEFĘ   FALKOWSKICH 

     3     MAJA  -  PIĄTEK  - UROCZYSTOŚĆ  NMP KRÓLOWEJ POLSKI   

   17.00  -  W INTENCJI DRUHÓW STRAŻAKÓW  Z  RACJI  ŚWIĘTA  ICH  PATRONA  

     4    MAJA  -   SOBOTA  - ŚW. FLORIANA

   17.00  +   HELENĘ  DZIUBA – OD RODZ SYPNIEWSKICH  Z SOSNOWCA

     5   MAJA    -  NIEDZIELA

    8.00   +  STANISŁAWĘ, STEFANA , JÓZEFA , GENOWEFĘ  TYLKOWSKICH 

    9.45   +  STANISŁAWA BIAŁEGO, ZMARŁYCH Z RODZ BIAŁYCH  I  PAWLIKOWSKICH                                                                                                            

  11.45   -  W  1 - ROCZ URODZIN JAKUBA  GRABOWSKIEGO                                                                           

    6   MAJA  –  PONIEDZIAŁEK

   17.00  +  MARIANA NOWAKA  - OD RODZ BREWKÓW    

    7   MAJA  -  WTOREK

    17.00  - DZIĘKCZYNNA PANU BOGU ZA UDANĄ OPERACJĘ  Z PODZIĘKOWANIEM DLA P IRENKI  I  PARAFIAN ZA WYTRWAŁĄ MODLITWĘ  - OD WIESŁAWY   

    8   MAJA  -  ŚRODA – ŚW. STANISŁAWA BP  I  MĘCZ  

    17.00  +  JOANNĘ , EMILIĘ , STANISŁAWA PIECUCH

    9    MAJA  -  CZWARTEK  

    17.00  +  STANISŁAWA, GUSTAWA  PACAN, STANISŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO + Z RODZ  SZCZEPAŃSKICH

   10    MAJA -  PIĄTEK  - O UZDROWIENIA FIZ  I  DUCHOWE    

     18.00  - O  POWRÓT DO ZDROWIA DLA MARTY, WIOLETTY, MARII  KAIM, JOANNY,

                - O POWRÓT DO ZDROWIA  DLA WŁADYSŁAWA PANTER

               -O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO  I  POMOC W EGZAMINACH  DLA MATURZYSTÓW

                -   O UZDROWIENIE DUCHOWE DLA KATARZYNY

                -  O   POWRÓT DO ZDROWIA  DLA  ILONY, WIESŁAWY, ZYGMUNTA, BEATY                        

                  -   O OPRAWĘ MUZYCZNĄ DLA NASZYCH MODLITW
                  -   O ROZWÓJ RUCHU DOMOWEGO KOŚCIOŁA W NASZYM MIEŚCIE

                  -   O NAWRÓCENIE  I  DUCHOWĄ SIŁĘ  DO WALKI ZE ZŁEM   DLA ROMANA
                  -   O ODRODZENIE MAŁŻEŃSTWA : JOANNY I MARKA , SŁAWOMIRY I  RAFAŁA
                  -   O POWOŁANIA DO ŻYCIA KONSEKROWANEGO Z  NASZEJ PARAFII

                     -   O  POWRÓT DO ZDROWIA KS. MARKA BOŻKA I  DALSZĄ OPIEKĘ

                     -   O BŁOG BOŻE I POTRZEBNE ŁASKI DLA SIOSTRY AUGUSTYNY, BENEDYKTY, 

                     -  O  UZDROWIENIE Z NOWOTWORU  DLA RAFAŁA , ALICJI, OLI 

                   - O   ZDROWIE I BŁOG  BOŻE  DLA ILONY I BŁOG BOŻE DLA TOMASZA  

                   - O SZCZĘŚLIWE ROZWIĄZANIE DLA MAŁGORZATY 

                   -  O DAR POTOMSTWA  DLA OLI , JUSTYNY 

     11   MAJA   -   SOBOTA

        17.00  +  TERESĘ  NOWAK – OD PRACOWNIKÓW  BLOKU OPERACYJNEGO I  ANESTEZJOLOGII  SZPITALA W MYSZKOWIE                

     12    MAJA   -   NIEDZIELA   

     8.00   +  STANISŁAWA ZĘBIKA (IM) ZOFIĘ SUTOR (IM)           

    9.45   +  STANISŁAWA, JADWIGĘ MORAWSKICH ,WANDĘ , STANISŁAWA KITALÓW   

    11.45  -   ZA  PARAFIAN                             

      13   MAJA  -  PONIEDZIAŁEK 

     17.00  +  WANDĘ  FILIPEK  - OD DOROTY  KOT Z RODZ   

      14    MAJA    -   WTOREK   - ŚW. MACIEJA AP.

       17.00  -  W PEWNEJ   INTENCJI     

      15   MAJA  -  ŚRODA

       7.00 - O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE                                                                                     

      16    MAJA   -   CZWARTEK  

   17.00  +  DOROTĘ  GRABIŃSKĄ  - OD MĘŻA  I  DZIECI           

     17     MAJA  –  PIĄTEK – DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO               

   17.00  -   ZA  OFIARODAWCÓW   I   DOBRODZIEJÓW

             +  KS. PROF. JANA KOWALSKIEGO  

             +  HELENĘ  DZIUBA – OD  KUZYNKI RENI  Z  MAMĄ     

             +  MARIANNĘ SUTOR  – OD  MARII MUSIALIK  Z  SYNEM JACKIEM  

             +  WANDĘ FILIPEK –OD SĄSIADÓW MATYJÓW I DOMAGAŁÓW    

             +  MARIANA  NOWAKA –  OD  ZBIGNIEWA ŁOZIŃSKIEGO  Z RODZ   

             +  WANDĘ  KITALA – OD  RODZINY KOS

             +  KACPRA GALA –  OD  PRZEMKA KONIECZNIAK  Z SIOSTRĄ

             +  ZOFIĘ SKOREK – OD  JANUSZA I SYLWII  ROMANIUK 

             +  TERESĘ  NOWAK – OD  SZWAGIERKI ANNY KOCHEL

             +  BOLESŁAWA  MORAWIEC  - OD CHRZEŚNIAKA ZYGMUNTA MORAWCA Z ŁUTO

             +  WŁADYSŁAWA  ZIMNEGO  - OD ADAMA , ANDRZEJA STELMACH Z ŻONAMI      

             +  JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK  - OD  RODZ KOTARSKICH I KARONIÓW 

             +  ZOFIĘ  OZGA – OD  SĄSIADÓW STELMACH  I  HERBSTREIT    

             +  JANA  ŻAK –  OD BARBARY KUŁACH I LIDII   MAŚLANKIEWICZ Z RODZ   

             +  DOROTĘ GRABIŃSKĄ  - OD CHRZEŚNICY MAGDALENY LIPSKIEJ 

       18    MAJA   -  SOBOTA   

        7.00   +  WANDĘ  FILIPEK   - OD  IWONY  I  MARKA  PASEK  

      19     MAJA   -   NIEDZIELA 

    8.00  +  HELENĘ DZIUBA ( 1 ROCZ )                                                             

    9.45  +   BONAWENTURĘ  DYRDA ( 5 ROCZ)                                                                                                                               

    11.45   -   ZA PARAFIAN  

     20    MAJA   -  PONIEDZIAŁEK

    17.00  +  ZOFIĘ   BALCEROWSKĄ   ( 4 ROCZ) 

    21    MAJA    -  WTOREK

    17.00  - DZIĘKCZYNNA ZA POSŁUGĘ MARGARETKI                                                                                             

    22    MAJA  -    ŚRODA          

    17.00  +  MARIANA NOWAKA – OD SWATÓW BERNADETTY  I JERZEGO CZARNECKICH                         

    23    MAJA   -   CZWARTEK               

    17.00  + TADEUSZA  NOWAKA – OD  RODZ MORADEWICZÓW                                                                                                                              

    24   MAJA     -  PIĄTEK  

    17.00  +   JOANNĘ   UCHNAST       

    25   MAJA   –   SOBOTA  

    17.00  -                   

    26    MAJA   -    NIEDZIELA   

   8.00   + STEFANA  RABENDĘ (20- ROCZ) + Z RODZINY                                                                                                                            

  9.45   +  MAGDALENĘ  MUSIALIK ( 9 ROCZ ) – OD MAMY                                                                                                            

 11.45   +  ZA PARAFIAN   ( W 1 ROCZ  KOMUNII  ŚW )              

   27    MAJA  -   PONIEDZIAŁEK    

  16.00  +  MARIANNĘ , TEOFILA  NOWAK, HELENĘ , ANTONINĘ  NABIAŁEK                  

  28    MAJA   -  WTOREK       

   17.00  + MARIANA  NOWAKA – OD SĄSIADÓW BEATY I  ZENONA BOŻEK Z SYNEM                                                                                                      

  29     MAJA  –  ŚRODA

   17.00  +  TADEUSZA NOWAKA – OD RODZ  KOSÓW        

  30      MAJA  -  CZWARTEK

   17.00  + WANDĘ  FILIPEK – OD RODZ DZIDOWSKICH  I  MACIĄGÓW     

  31     MAJA   -  PIĄTEK  - ŚWIĘTO  NAWIEDZENIA NMP

   17.00  + MARIANA NOWAKA – OD STANISŁAWY I PIOTRA NOWAK