RAMOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH MOŻE ULEC ZMIANIE!!!
PROSZĘ SPRAWDZIĆ Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM!!!

        1    MARCA   -   NIEDZIELA

         8.00   +  HELENĘ, IGNACEGO KRÓLIKÓW                                               

        9.45   +  MAGDALENĘ ,LUDWIKA NOWAK,TADEUSZA STELMACHA - OD DANUTY Z RODZ                                                                                          

        11.45   ZA  PARAFIAN  ( W 14 ROCZ URODZIN  JULII  JĘDRUSIAK  )                                                                                      

       2    MARCA   -   PONIEDZIAŁEK

       17.00  +  ZOFIĘ  WIECZOREK – OD KAZIMIERY BANAŚ  

       3    MARCA    -   WTOREK 

       17.00   +   GRZEGORZA GRZYWNA (IM)   

        4     MARCA  –   ŚRODA - DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

        17.00  +  HELENĘ  DZIUBA  - OD RODZINY MANOWIEC

                  +  JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK – OD TERESY I KAZIMIERZA JANECZEK Z RODZINĄ  

                  + BOLESŁAWA MORAWIEC – OD KOLEGÓW I KOLEŻANEK SYNA TADEUSZA Z FIRMY SANIKO

                  + DOROTĘ  GRABIŃSKĄ – OD MIROSŁAWY I WACŁAWA SOCHA Z RODZINĄ  

                  + ANDRZEJA MIŚTA – OD ZOFII I WIESŁAWA URBAŃCZYK

                  + ZOFIĘ WYSOCKĄ – OD  SĄSIADÓW ZOFII MATYJA I RODZ DOMAGAŁA

                  + TOMASZA DRUŻBIŃSKIEGO – OD DARII ZENDEROWSKIEJ I MATEUSZA MĘCIK

                  + HELENĘ WCISŁO – OD  KOLEŻANKI BOGUSŁAWY Z MIJACZOWA

                  + ZYGMUNTA PLEWIŃSKIEGO–OD ROBERTA I MAŁGORZATY POZNAŃSKICH ZR

                  + JULIANA NOWAK – OD JADWIGI  BUGAJ Z RODZ  

                  + MIECZYSŁAWA STOLARSKIEGO  - OD PERSONALU ODDZIAŁU PED-ALERG Z DĄBROWY GÓRN

                  + WŁADYSŁAWA  JURCZAK – OD   JACKA CZERWIKA Z RODZ

                  +  CZESŁAWA  WYSOCKIEGO –OD  CZESŁAWY JEZIORSKIEJ Z CÓRKĄ JOLANTĄ

                  +  STANISŁAWĘ   DUDEK  - OD  OLEGA I EWY GOŁUCHOWSKICH Z RODZ

 

            5    MARCA   -   CZWARTEK  

              17.00  + JÓZEFĘ SZCZEPAŃCZYK –  OD HELENY I  EUGENIUSZA  JASIK           

           6     MARCA  –  PIĄTEK – DO NAJŚW  SERCA PANA JEZUSA  

              17.00 +  IRENĘ  STELMACH (15 ROCZ)

                        +  HELENĘ  DZIUBA – OD BOŻENY I RAFAŁA MĘCIK Z DZIEĆMI     

                        + HENRYKĘ SKUPIŃSKĄ  - OD RODZ SULARZ

                        + JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK  - OD STANISŁAWA I MAŁGORZATY BUBEL

                        + DOROTĘ GRABIŃSKĄ – OD DYREKCJI I GRONA PEDAG I PRAC  SP NR 4  W MYSZKOWIE

                        + ANDRZEJA MIŚTA – OD JOLANTY I JANUSZA  HIBNER

                        + ZOFIĘ WYSOCKĄ –OD SIOSTRY ELŻBIETY NOWAKOWSKIEJ

                        + TOMASZA DRUŻBIŃSKIEGO – OD DYR. I PRAC ZESP SZK PUBL W MYSZKOWIE

                        + ZYGMUNTA PLEWIŃSKIEGO –O D SĄSIADA ALEKSANDRA GOC

                        + JULIANA NOWAK –OD MARZENY I PRZEMYSŁAWA  KARCZ

                        + CZESŁAWA WYSOCKIEGO –OD  GRZEGORZA SIURDY Z RODZ

                        + MIECZYSŁAWA STOLARSKIEGO – OD PERSON ODDZIAŁU RADIOLOGII Z DĄBROWY GÓRNICZEJ

                        + WŁADYSŁAWA JURCZAK – OD BOŻENY  WÓJCIK Z MĘŻEM I SYNEM

                        + STANISŁAWĘ  DUDEK – OD RODZ WOSIÓW

 

           7   MARCA   -  SOBOTA

         17.00  +   WŁADYSŁAWA JAROSIK

          8    MARCA   -   NIEDZIELA 

         8.00  +  KRYSTYNĘ  RUDZKĄ                                                                                                      

         9.45  +  ZENONA RAJEWICZ  (11 ROCZ )                                                                                                                              

       11.45   -  ZA PARAFIAN

       9    MARCA   -  PONIEDZIAŁEK

          MSZA  POZA  PARAFIĄ 

       10    MARCA  -  WTOREK

       17.00  + SYLWESTRA NOWAKA – OD CÓRKI BARBARY Z RODZINĄ                                                                                                            

       11   MARCA  -    ŚRODA          

       17.00  +  JANA ŻAK – OD SWATÓW SZCZYGŁÓW Z RODZ Z ŁUTOWCA   

       12   MARCA   -   CZWARTEK              

       17.00  +  DOROTĘ  GRABIŃSKĄ–OD WSPÓŁPR MĘŻA MARKA Z FIRMY UNITECH Z DĄBROWY GÓRNICZ                                                                                                     

       13   MARCA   -   PIĄTEK  -  MSZA O  UZDROWIENIA FIZ   I  DUCHOWE  

        18.00    -  O POCIECHĘ  DUCH  I  POWRÓT DO ZDROWIA DLA  WIESŁAWY

                    - O  POWRÓT DO ZDROWIA DLA MARTY, WIOLETTY, MARII  KAIM, JOANNY,

                    - O  UZDROWIENIE  FIZ   DLA WŁADYSŁAWA  PANTER

                    -   O UZDROWIENIE DUCHOWE DLA KATARZYNY , JUSTYNY ,PIOTRA

                    -  O   POWRÓT DO ZDROWIA  DLA  ILONY, BEATY ,STANISŁAWY                       

                      -   O OPRAWĘ MUZYCZNĄ DLA NASZYCH MODLITW
                      -   O ROZWÓJ RUCHU DOMOWEGO KOŚCIOŁA W NASZYM MIEŚCIE

                      -   O NAWRÓCENIE  I  DUCHOWĄ SIŁĘ  DO WALKI ZE ZŁEM   DLA ROMANA

                     -   O ODRODZENIE MAŁŻEŃSTWA : JOANNY I MARKA , SŁAWOMIRY I  RAFAŁA
                      -   O POWOŁANIA DO ŻYCIA KONSEKROWANEGO Z  NASZEJ PARAFII

                        -   O BŁOG BOŻE I POTRZEBNE ŁASKI DLA SIOSTRY AUGUSTYNY, BENEDYKTY, 

                       -  O  UZDROWIENIE Z NOWOTWORU  DLA EDYTY ,RAFAŁA, JOANNY, ALICJI, OLI 

                      - O   BŁOG  BOŻE  DLA MAŁŻONKÓW;  ILONY I TOMASZA  

                         -  O DAR POTOMSTWA  DLA OLI , JUSTYNY 

                    -  O UWOLNIENIE  Z  NAŁOGU   DLA KRZYSZTOFA  I  PIOTRA 

       14    MARCA   –   SOBOTA   

        17.00  - O BŁOG BOŻE ,ZDROWIE ,DARY DUCHA ŚW DLA KAROLINY GĘBKA ( 9 ROCZ UR  )

      15    MARCA  -    NIEDZIELA   

         8.00   +  EWĘ WIĘCEK                                                                                                                              

         9.45   +  KRYSTYNĘ RUDZKĄ , ZMARŁYCH Z RODZ  RUDZKICH     

         11.45 -  ZA  PARAFIAN ( O BŁOG BOŻE I  ŁASKI  DLA OLI  KNAPCZYK   Z  RACJI 18 UR  OD RODZICÓW I BRATA )

       16  MARCA  -   PONIEDZIAŁEK    

       17.00  +  JANA ŻAK – OD BARBARY  I ZBIGNIEWA SZCZYGIEŁ Z RODZ            

       17     MARCA   -  WTOREK  

       7.00  +  ANDRZEJA MIŚTA – OD MAŁGOSI  ZMYSŁO Z  CZUBOWIC                                                                                                                          

       18     MARCA  –  ŚRODA  

       17.00  +  +  JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK – OD  RODZ  KIJANKÓW  Z  RZENISZOWA                      

       19     MARCA  -  CZWARTEK – UROCZ ŚW JÓZEFA – OBLUBIEŃCA NMP

       17.00  +  ZOFIĘ WYSOCKĄ  - OD MĘŻA CZESŁAWA        

        20      MARCA   -  PIĄTEK  - DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   

       17.00   - W INTENCJI OFIARODAWCÓW  I  DOBRODZIEJÓW

               +  KS. PROF. JANA  KOWALSKIEGO    

               +  ANDRZEJA KITALĘ  ( 20 ROCZ )

               +  HELENĘ DZIUBA – OD  AGNIESZKI KUTY Z RODZ  

               +  JÓZEFA, JÓZEFĘ  KOPECKICH – OD SYNA LESZKA Z ŻONĄ

               +  MARIANNĘ , STANISŁAWA SKOREK

               +  JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK –OD JANKA LECHA Z RODZ

               + DOROTĘ GRABIŃSKĄ  - OD PRZYJACIÓŁ CÓRKI MARCELINY  

               + ANDRZEJA MIŚTA –OD DANUTY I WISŁAWA GRUSZKA  

               +  ZOFIĘ WYSOCKĄ - OD  URSZULI  NOWAKOWSKIEJ Z RODZ 

               +  TOMASZA DRUŻBIŃSKIEGO –OD  KOLEŻANKI SIOSTRY ELI Z ZESP SZKÓŁ PUB NR 3

               +  HELENĘ WCISŁO – OD  MARII BIELAK

               +  ZYGMUNTA PLEWIŃSKIEGO –OD ELŻBIETY KOŚCIOW Z RODZ   

               +  JULIANA NOWAK –OD  KUZYNA JARKA Z RODZ

               +  CZESŁAWA WYSOCKIEGO –OD HALINY I  DARKA SIURDY

               +  MIECZYSŁAWA STOLARSKIEGO –OD SZCZEPANA I ANNY SALATRA Z RODZ 

               +  WŁADYSŁAWA  JURCZAK – OD HALINY CZERWIK

               +  STANISŁAWĘ   DUDEK – OD IRENY I TADEUSZA LECH Z RODZ 

     21      MARCA    -  SOBOTA

    17.00  +  MARKA SUS  - OD  KOLEGÓW  Z PRACY  

     22     MARCA     -  NIEDZIELA 

      8.00   +  JERZEGO BALWIERZ  ( 3 ROCZ )   

      9.45   +   JÓZEFA BIELAK ( 4 ROCZ )                                                                                              

      11.45  -  ZA PARAFIAN  ( W 18 –ROCZ URODZIN  MARTYNY WYPORSKIEJ )   

      23      MARCA  -  PONIEDZIAŁEK 

     17.00  +  WŁADYSŁAWA OLSZEWSKIEGO  - OD HELENY CZUBAK Z BIELSKA                                 

       24      MARCA  -  WTOREK   

     17.00  +  GRZEGORZA  JARZEWSKIEGO I  ZMARŁYCH Z RODZINY

      25     MARCA  -  ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

       7.00  +  DOROTĘ GRABIŃSKĄ  - OD  DYREKCJI I GRONA PEDAG I PRACOW SP NR 2 W  MYSZKOWIE              

       26     MARCA   -  CZWARTEK  

      17.00  +   ANDRZEJA MIŚTA  - OD WNUCZKA PRZEMKA 

       27      MARCA   -  PIĄTEK 

      17.00   +  TOMASZA DRUŻBIŃSKIEGO –  OD ŻONY Z DZIEĆMI  I  WNUCZKĄ      

       28       MARCA  -   SOBOTA  

       17.00 - O BŁOG BOŻE I ŁASKĘ SIŁ I ZDROWIA DLA JANINY PARZNIEWSKIEJ W 86 ROCZ UR

      29     MARCA    -  NIEDZIELA

       8.00   +  ZOFIĘ  SUTOR ( 13 ROCZ )                                                

       9.45   +  MARIANNĘ , JÓZEFA, ZOFIĘ  SUTOR                                                                                       

      11.45   - O ZATRZYMANIE PANDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE I ŚWIECIE , SŁUŻBY MEDYCZNE    

       30      MARCA   -  PONIEDZIAŁEK 

       17.00  +  MARIANNĘ , EDWARDA PASTERNAK – OD DANUTY  Z RODZ          

        31    MARCA   -  WTOREK  

       17.00  +  HALINĘ  JAROSIK  I ZMARŁYCH  Z RODZINY