RAMOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH MOŻE ULEC ZMIANIE!!!
PROSZĘ SPRAWDZIĆ Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM!!!

   1     STYCZNIA - ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

         8.00   -  O BŁOG BOŻE  I  ŁASKI  DLA  KÓŁ   RÓŻAŃCOWYCH

         9.45   +   MARIANA BUŁA  (11 ROCZ)

        11.45   -  ZA  PARAFIAN          

   2    STYCZNIA   -  CZWARTEK          

         17.00  +   JANA  GOCYŁĘ     

   3   STYCZNIA – PIĄTEK   - ZBIOROWA DO NAJŚW SERCA PANA JEZUSA

         17.00  +  DR ANDRZEJA DYCZKA (2 ROCZ)

                    +  ZOFIĘ  WIECZOREK –OD RODZ NOWAKOWSKICH 

                    +  HELENĘ DZIUBA  -OD AGNIESZKI   I  MATEUSZA  KITALA Z CÓRKĄ  

                    +  WANDĘ   FILIPEK – OD  RODZINY FILÓW  

                    +  BOLESŁAWA  MORAWIEC –OD RYSZARDA PRZYBYSZEWSKIEGO Z  ŻONĄ

                    +  WŁADYSŁAWA ZIMNEGO – OD AURELII SKOWRON  I  RODZ REDER

                    +  JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK  - OD JADWIGI MIŚTY ,KATARZYNY, GRZEGORZA DOROBISZÓW

                    +  JANA ŻAK –OD RODZ SUTOR                                                           

                    +  DOROTĘ  GRABIŃSKĄ – OD  DYREKTORA I PRACOWNIKÓW  MOPSu W MYSZKO

                    +  ANDRZEJA MIŚTA –OD ROD ZGOLIS I SAPETA Z WANAT

                    +  ZOFIĘ WYSOCKĄ  -OD MARIOLI WYSOCKIEJ

                    +  MARKA SUS –OD BARBARY I STANISŁAWA  DUB Z DZIEĆMI

                    +  TOMASZA DRUŻBIŃSKIEGO –OD ZARZĄDU I DRUHÓW OSP W MYSZKOWIE

                    +  HELENĘ  WCISŁO – OD ZAKŁADU POGRZEBOWEGO LILIA 

                    +  ZYGMUNTA PLEWIŃSKIEGO –OD ZENI I TADEUSZA SAPOTA

                    +  JULIANA  NOWAKA – OD IWONY I ZBIGNIEWA SUPERNAK Z CÓRKAMI

                    +  CZESŁAWA WYSOCKIEGO –OD  DOROTY I HENRYKA  HURAS

                    +  MIECZYSŁAWA STOLARSKIEGO  - OD SZWAGRA JÓZEFA 

                    +  WŁADYSŁAWA JURCZAK –OD  RODZ REJÓW  I  KŁOSÓW 

         4    STYCZNIA   -   SOBOTA

        17.00  +  HENRYKA KOZIEŁ ( 3 ROCZ) – OD ŻONY I SYNA Z RODZINĄ 

       5    STYCZNIA   -   NIEDZIELA  

         8.00   +  KS. MARKA  BOŻKA – OD HANNY WASIAK  Z RODZ                             

         9.45   +  WŁADYSŁAWA  STEMPLOWSKIEGO ( ROCZ)                                                                                                                                          

        11.45   ZA  PARAFIAN                                                                                             

       6    STYCZNIA  -   PONIEDZIAŁEK – UROCZ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

         8.00  + STANISŁAWA  ZĘBIKA  ( 4 ROCZ)

         9.45 + JULIANA , ANTONINĘ  NOWAK 

       11.45   -   ZA   PARAFIAN 

         7     STYCZNIA    -   WTOREK 

       17.00   +   MARKA HURASA  - OD BRATA  PAWŁA Z RODZ  

         8     STYCZNIA  –   ŚRODA  

       7.00    +  JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK – OD ZOFII I TADEUSZA  KUCZKOWSKICH        

         9    STYCZNIA   -   CZWARTEK  

        7.00   +  JANA ŻAK – OD WSPÓŁPRACOWNIKÓW CÓRKI ZE SP NR 23 W SOSNOWCU           

       10     STYCZNIA  –  PIĄTEK – O UZDROWIENIA FIZ  I  DUCHOWE

        18.00   - O POCIECHĘ  DUCH  I  SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO ZDROWIA DLA  WIESŁAWY

                    - O  POWRÓT DO ZDROWIA DLA MARTY, WIOLETTY, MARII  KAIM, JOANNY,

                    - O  UZDROWIENIE  FIZ   DLA WŁADYSŁAWA  PANTER

                    -   O UZDROWIENIE DUCHOWE DLA KATARZYNY , JUSTYNY ,PIOTRA

                    -  O   POWRÓT DO ZDROWIA  DLA  ILONY, BEATY                        

                      -   O OPRAWĘ MUZYCZNĄ DLA NASZYCH MODLITW
                      -   O ROZWÓJ RUCHU DOMOWEGO KOŚCIOŁA W NASZYM MIEŚCIE

                      -   O NAWRÓCENIE  I  DUCHOWĄ SIŁĘ  DO WALKI ZE ZŁEM   DLA ROMANA    

                     -   O ODRODZENIE MAŁŻEŃSTWA : JOANNY I MARKA , SŁAWOMIRY I  RAFAŁA
                      -   O POWOŁANIA DO ŻYCIA KONSEKROWANEGO Z  NASZEJ PARAFII

                        -   O BŁOG BOŻE I POTRZEBNE ŁASKI DLA SIOSTRY AUGUSTYNY, BENEDYKTY, 

                         -  O  UZDROWIENIE Z NOWOTWORU  DLA RAFAŁA , JOANNY, ALICJI, OLI 

                      - O   BŁOG  BOŻE  DLA MAŁŻONKÓW;  ILONY I TOMASZA  

                         -  O DAR POTOMSTWA  DLA OLI , JUSTYNY 

         11   STYCZNIA   -  SOBOTA

            7.00  +  DOROTĘ   GRABIŃSKĄ  - OD KOLEŻANEK  Z  LICEUM

        12    STYCZNIA   -   NIEDZIELA  - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

    8.00  +  TADEUSZA , HELENĘ , EWĘ WIĘCEK, HELENĘ KONDEJ, ZMARŁYCH Z RODZ WIĘCKÓW I MACIOŁÓW                                                            

   9.45   +  TADEUSZA MUSIALIKA (3 ROCZ) MAGDALENĘ MUSIALIK – OD ŻONY MARII                                                                                                        

   11.45   -  ZA PARAFIAN

       13    STYCZNIA   -  PONIEDZIAŁEK

       7.00  + ANDRZEJA MIŚTA  - OD GRZYBOWSKIEJ  Z  OLKUSZA          

      14    STYCZNIA    -  WTOREK

      7.00  +  ZOFIĘ  WYSOCKĄ  - OD RODZ  KUZIORÓW I KLAMSKICH                                                                                                          

      15    STYCZNIA  -    ŚRODA          

      7.00  +  MARKA  SUS  - OD RODZ HERBSTREIT  I STELMACH                    

      16    STYCZNIA   -   CZWARTEK       

      7.00  +  TOMASZA  DRUŻBIŃSKIEGO  - OD PRZYJACIÓŁ  Z  ANDRYCHOWA                                                                                                       

      17    STYCZNIA  -   PIĄTEK  -  DO MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO      

      17.00   -  W INTENCJI  OFIARODAWCÓW I  DOBRODZIEJÓW

                 +  ANDRZEJA MIŚTA – OD  RODZ WALCZAK Z RZENISZOWA

                 +  KS. PROF. JANA KOWALSKIEGO 

                 +  HELENĘ DZIUBA – OD EWELINY I ADAMA NIEDZIELSKICH  Z DZIEĆMI

                 +  WANDĘ FILIPEK –OD STANISŁAWY  DUDEK  I  RODZ WOJTYLÓW 

                 +  BOLESŁAWA MORAWIEC – OD KRYSTYNY KOŁACZ  Z RODZ 

                 +  JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK – OD  JOLI  MĘCIK  Z RODZ

                 +  JANA ŻAK – OD RODZ CHEJDUKÓW  I  BIAŁYCH 

                 +  DOROTĘ GRABIŃSKĄ  - OD  JUSTYNY I ROBERTA  PELC Z  W. BRYTANI

                 +  ZOFIĘ WYSOCKĄ – OD  AGNIESZKI  KUTA  Z RODZ 

                 +  MARKA SUS – OD  ZAKŁADU POGRZEBOWEGO LILIA 

                 +  TOMASZA DRUŻBIŃSKIEGO –  OD PRZYJACIÓŁ  ŻONY Z ZESPOŁU FOLKLOR  JURAJSKIE   IGRASZKI   

                 +  HELENĘ  WCISŁO –OD HELENY KUCHARSKIEJ Z RODZ 

                 +  ZYGMUNTA PLEWIŃSKIEGO – OD  ADAMA OCIEPKI  Z RODZ 

                 +  JULIANA  NOWAK –  OD RODZ GIEWOŃ

                 +  CZESŁAWA  WYSOCKIEGO  - OD RODZ GĘBKÓW  I WYDERKÓW 

                 +  MIECZYSŁAWA STOLARSKIEGO   - OD RODZ  KOCHLÓW

                 +  WŁADYSŁAWA JURCZAK – OD DRUHÓW STRAŻAKÓW Z MIJACZOWA

      18    STYCZNIA   –   SOBOTA   

        17.00  +   HELENĘ  WCISŁO – OD  CÓRKI  

     19    STYCZNIA   -    NIEDZIELA   

   8.00   +   JADWIGĘ   GRYZŁO   ( 4 ROCZ )                                                                                                                            

  9.45   -   O  BŁOG BOŻE  DLA JAKUBA  KOWALSKIEGO  ( UR)                                                                                                           

  11.45  -  ZA  PARAFIAN                               

     20    STYCZNIA  -   PONIEDZIAŁEK     

      17.00  +  ZYGMUNTA PLEWIŃSKIEGO  - OD SĄSIADÓW  POCHODNIÓW          

     21     STYCZNIA   -  WTOREK  -  ŚW. AGNIESZKI      

      17.00  - O BŁOG  BOŻE  I  DARY DUCHA ŚW DLA AGNIESZKI  Z OKAZJI IMIENIN                                                                                                                   

     22     STYCZNIA  –  ŚRODA  

      17.00  +   JULIANA  NOWAK  - OD URSZULI  I  MAGDALENY  Z RODZ           

     23     STYCZNIA  -  CZWARTEK

      17.00  +  CZESŁAWA  WYSOCKIEGO  - OD  RODZ  BATORÓW    

     24      STYCZNIA   -  PIĄTEK     

       17.00    +   ADRIANA KOZIEŁ  ( 2 ROCZ)  - OD RODZICÓW , BRATA I  BABCI  

     25      STYCZNIA   -  SOBOTA

        17.00  +   FRANCISZKA ŚLĘZAK   ( ROCZ )         

        26      STYCZNIA    -  NIEDZIELA

         8.00   +   GRZEGORZA KOT, JANINĘ PAJĄCZEK  I  ZMARŁYCH  Z  RODZINY   

         9.45   +   HELENĘ  SZUSTAK   ( 27 ROCZ )                                                                                                                                       

        11.45    -  ZA PARAFIAN   

        27      STYCZNIA  -  PONIEDZIAŁEK   

         17.00  +  JÓZEFĘ   SZCZEPAŃCZYK  - OD  WNUKA  MARIUSZA  Z RODZINĄ                                 

       28      STYCZNIA  -  WTOREK   

        17.00  +  JANA ŻAK  -  OD WNUKA   AMADEUSZA 

       29     STYCZNIA  -   ŚRODA   

        17.00    -   O BŁOG BOŻE  I ŁASKI  DUCHA ŚW DLA ROBERTA ŁAZAJ ( 50 ROCZ UR )  

       30      STYCZNIA   -  CZWARTEK  

        17.00  +   JÓZEFĘ  SZCZEPAŃCZYK  ( 1 ROCZ )

       31      STYCZNIA  -  PIĄTEK 

        17.00   +  DOROTĘ   GRABIŃSKĄ  - OD  PATRYCJI  I  JAKUBA  PIEKARCZYK  Z RODZ