NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE CODZIENNIE O GODZ. 16.30.

                                                                                                        

Maryjna prośba , abyśmy odmawiali różaniec jest  już nie tylko pobożnym apelem , ale koniecznością jeśli chcemy zachować na ziemi pokój i przygotować się na nową epokę duchowej odnowy Kościoła. Wiele akcji ewangelizacyjnych i ekumenicznych stało się sukcesem , bo miliony ludzi codziennie modlą się w tych intencjach . Aby apel Maryi stał się skuteczny potrzeba przede wszystkim pokoju serca, który rodzi się z modlitwy sercem. Spróbuj wytrwać z nami przez ten miesiąc i proś Ducha Świętego o pomoc w modlitwie.

 

"Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice aby się modlili na Różańcu i uczyli tej modlitwy innych. Różaniec jest mi szczególnie bliski. Poprzez Różaniec otwieracie mi serce i jestem w stanie wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." ( z orędzia Matki Bożej z Medjugorie 1997r )